Jako náhrada staršího hřbitovního a špitálního kostela byl roku 1844 postaven klasicistní objekt, orientovaný k severu (arch. Josef Sandner). Dodnes se jihozápadně od něj nachází bývalý starý hřbitov, upravený na park.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 07/2014

Kostel svatého Jana Křtitele ve Vodňanech

Graficke pismenko Stísněný prostor u farního kostela nepostačoval potřebám pohřebiště rozvíjejícího se města. Pravděpodobně v 16. století byl proto snad u staršího kostelíka na východním obvodu hradeb založen nový městský hřbitov. Kostel stál v jeho středu do roku 1843, kdy došlo k jeho demolici. Bylo tak umožněno další rozšíření plochy hřbitova. Jako náhrada zaniklého objektu byl roku 1844 postaven přímo u cesty na Újezd klasicistní kostel podle projektu českobudějovického stavitele Josefa Sandnera (1803–61). Ten má na rozdíl od původního presbytář orientovaný k jihozápadu, hlavní průčelí se obrací k severovýchodu do dnešní Kodádkovy ulice. Kostel má vnitřní ...
Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 4., Academia 1982, 1.5. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Vodňany