Kostel svatého Jiří v Lošanech

Graficke pismenko Existence farního kostela je v Lošanech písemně doložena roku 1355. Nelze vyloučit, že šlo o původně románskou stavbu. Roku 1765 byla výrazně rozšířena natolik, že starší kostel se stal sakristií (kolínský stavitel František Tomáš Jedlička). Jižně od kostela stála samostatná polozděná zvonice, kterou roku 1843 nahradila nová věž.

 
Graficke pismenko Postupující chátrání starého kostela i snaha po větší representaci obce vedly k rozhodnutí o náhradě starého kostela novým objektem. Demolice začala 17. 6. 1894, základní kámen nové stavby byl položen 23. 9. téhož roku. Hrubá stavba nového kostela byla dokončena v prosinci 1895, vysvěcen byl 16. 7. 1896.
 
Graficke pismenko Jedná se o rozlehlou novogotickou jednolodní stavbu s odsazeným presbytářem a vysokou věží v ose západního průčelí, která dominuje širokému okolí. Projekt dodal Ludvík Lábler. Kostel stojí na vyvýšenině, jež východně od závěru končí poměrně vysokou skalkou. Okolí kostela bylo parkově upraveno a obehnáno kovaným plotem.
 
Graficke pismenko Většina vnitřního zařízení pochází z doby stavby, dodali ji většinou kutnohorští řezbáři. Z původního kostela se zachoval kalich ze 16. století a monstrance z roku 1716, především pak zvony z let 1580, 1709 a 1868.
 
Graficke pismenko Stavba v posledních desetiletích značně zchátrala, zatím poslední pohromou pro stav střech byl orkán Kiril roku 2007. Roku 2001 byl kostel navržen k prohlášení za kulturní památku, k tomu však dosud nedošlo.
 
Graficke pismenko Na skalce za kostelem je umístěn pomník asi 800 vojáků, kteří podlehli ve zdejším lazaretu svým zraněním, utrženým v bitvě u Kolína roku 1757.

Text: historie
22.4. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1978 a http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/losany/kostel-sv-jiri

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182