Socha svatého Jana Nepomuckého v Klášterní Skalici

Graficke pismenko Dílo neznámého autora z doby kolem roku 1750 ohraničuje spolu s dalšími třemi sochami (Panna Maria, svatá Anna, svatý Prokop) symbolický ochranný kříž, jehož ramena se protínají v prostoru někdejšího kláštera v Klášterní Skalici. Pozůstatek krátkého období barokní obnovy proboštství. Socha svatého Jana Nepomuckého stojí východně od kláštera na křižovatce silnice do Bošic s místní komunikací. Uzavírá kratší rameno kříže.

Text: historie
17.4. 2011 - Ivan Grisa, dle http://cestyapamatky.cz/kolinsko/klasterni-skalice/socha-sv-jana-nepomuckeho


OOO