Historie mlýna v Ruprechtově

Graficke pismenko První písemná zmínka o mlýnu sahá do roku 1873. V této době měl ještě mechanismus mlýnu konvenční podobu kruhu se čtyřmi lopatkami. Střecha mlýna byla ovšem otáčivá, pohybovala se proti větru na železných rolnách. V době po první válce silný poryv větru střechu odnesl a poničil. Tehdy došlo k zrekonstruování technicky nového a co do výkonnosti výkonějšího mechanismu - tzv. Halladayovy turbíny, která ve své době představovala technický vrchol pokud se týče větrného pohonu. Jednotlivá křidélka na obruči kruhu lze naklápět třemi různými způsoby a tak korigovat výkonnost mechanismu, v případě hrozící destrukce silným větrem lze kolo úplně zastavit. Halladayova turbína je v Evropě raritou, v České republice zejména. Svůj původ má v Americe, kde byla využívána zejména k čerpání vody ze studní. Na našem území se mají vyskytovat pouze tři mlýny s tímto mechanismem. V době socialistického státu tato skutečnost bohužel nikoho nezajímala a mlýn rapidně chátral a byl využíván jen jako sklad místního družstva. K obnovení mechanismu došlo až po revoluci v roce 1989. V dnešní době funguje trubína na střeše již jen jako dekorace, mlýn jako takový nepracuje a byť samotná turbína funguje, není její energie využívána.

Text: historie
16.10. 2005 - Průvodce technickou památkou, PhDr Jiří Jaroš a Ing. arch. Blanka Sládková, 1995. De ardoise.