Graficke pismenko Rudice leží 8 km jihovýchodně od Blanska v centru Moravského krasu a své jméno získala po těžbě a tavbě železné rudy.. První písemná zmínka o obci je z roku 1353.

 
Graficke pismenko Kamenný válcový větrný mlýn holandského typu pochází z roku 1865 s kamennou kruhovou zdí silnou u země 135 cm a o výšce 7,5 m. Měl otáčivou střechu pokrytou šindelem. V roce 1922 byla provedena oprava větřáku, kdy byl vyměněn modřínový hřídel o délce 10 m. V roce 1925 při bouři byly zničeny lopatky a v r. 1929 byl mlýn převeden na elektrický proud. V roce 1940 byl mlýn zaplombován a v roce 1945 zde bylo zrušeno mlynářské právo. V r. 1947 byla památkovým úřadem v Brně provedena oprava střechy, která byla vyměněna za plechovou. Od té doby mlýn chátral. Od r. 1968 začali o mlýn pečovat manželé Vaverkovi z Brna. V r. 1973 byl znovu na střeše proražen vikýř, vytažen borovicový hřídel a vyrobeny lopatky. V r. 1987 se při bouři zlomil konec hřídele, ale byl ihned opraven. Po r. 1994 byla plechová střecha vyměněna za šindelovou.
 
Graficke pismenko Od r. 1994 je ve mlýně muzeum. V přízemí je umístěna expozice bydlení, v prvním poschodí je kolekce rudických geod a druhé poschodí je věnováno.Geopark s ukázkami hornin Moravského krasu a okolí společně s budovou nového informačního střediska doplňuje areál větrného mlýna. Muzeum je přístupné s průvodcem.

Text: historie
30.12. 2006 - Pavel Vítek