Graficke pismenko Nad jižním koncem historického města byl v letech 1516–1533 postaven prostý bezvěžový kostel Všech svatých. Zprvu sloužil nové osadě jako farní, od roku 1530 u něj stál špitál, pod ním pak hřbitov. Farní funkci ztratil po stavbě kostela sv. Jáchyma (do r. 1540).

 
Graficke pismenko Unikátní stavba, jejíž zdi jsou postaveny kombinovanou technikou (spodní část zděná, horní hrázděná s kamennou obezdívkou) se dochovala dodnes bez větších změn. Jedná se o bezvěžový jednolodní plochostropý kostel, postavený na pomezí gotiky a renesance. K té se hlásí především sdruženými okny s kruhovými záklenky.
 
Graficke pismenko Kostel byl roku 1956 převeden na město. Někdy v té době zanikl i barokně přestavěný špitál, který stával západně od kostela v místech, kde je dnes mimořádně odpudivý urnový háj. Zanedbaná údržba po roce 1945 vedla k vážným poruchám, které měla odstranit oprava v letech 1967–1968. V té době byla odvezena k restaurování i většina vnitřního zařízení, které se díky tomu zachovalo. Během 70. a 80. let kostel opět zchátral, došlo i k barbarskému vyřezání částí krovu, který tak spolu s působením dřevomorky hrozil zřícením. Generální oprava proběhla v letech 1991–1993, po jejím skončení se do vížky kostela vrátila i nejstarší movitá jáchymovská památka: zvon z roku 1520.

Text: historie
10.4. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977 a http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jachymov-kostel-vsech-svatych/


OOO