Graficke pismenko Jedná se o plochu 65 ha s velmožským dvorcem, vlastnickým kostelem s pohřebištěm, rotundou, domy na maltových a kamenných podezdívkách a hospodářskými staveními. Hradisko bylo opevněno skořepinovou hradbou s čelní kamennou plentou a rameny řeky Dyje. Hradiště má tři díly: Centrum, severní a jižní přehradí. Centrální část má rozlohu 27 ha a byla obehnána dřevo-hliněnou hradbou. Ta byla dlouhá 1950 metrů. Severozápadní část centrální části odhalila archeologům palisádou ohrazený velmožský dvorec o rozměrech 96 × 86 m s celokamenným kostelem. V blízkosti bylo i pohřebiště se zhruba 400 hroby. V 9. století byla zbylá část centrální plochy zastavěna menšími dvory. Zde bylo nalezeno mnoho důkazů o kovářství, tkalcovství atd.

Text: popis
7.7. 2011 - L.H. (podle wikipedie)