Graficke pismenko Pohansko je bývalým opevněním. Název jako takový pochází nejspíše z novověku. Někteří badatelé, jako například I. L. Červinka, nazývají toto opevnění Loventingrad, což je staré jméno Břeclavi z německé listiny z 11. století. V polovině 19. století byla k tamějšímu zhroucenému valu přistavěna na sucho postavená zeď. Proběhlo mnoho archeologických výzkumů, při nichž byly nalezeny věci jako například skleněné hladítko, plechové kotle, urna ze žárového pohřebiště z 8. století či pohanský kultovní objekt z 10. století. Našly se též doklady o řadě řemeslných prací – hrnčířství, železářství, kovářství, řemenářství. Ve výzkumu, který započal roku 1959 profesor František Kalousek, pokračoval Bořivoj Dostál. V roce 2008 byly objeveny pozůstatky kostela a hřbitova z dob Velké Moravy. Na jižní okraj hradiště je situován empírový lovecký zámeček. Byl vybudován J. L. Hardmuthem v letech 1810–1812. Rekonstrukcí si prošel v roce 1998 a byla do něj umístěna archeologická expozice. V blízkosti areálu je též několik řopíků z let 1936–1938. Některé z nich jsou zrekonstruovány a přístupny pro veřejnost s odborným výkladem.

Text: historie
7.7. 2011 - L.H. (podle wikipedie)