V jádru gotický kostel byl postaven patrně v 1. pol. 14. stol. (zmiňuje se r. 1348) na místě dřevěného kostelíka. V 1. pol. 18. stol. barokně přestavěn. U kostela je gotická dřevěná zvonice (16. stol.), ve hřbitovní zdi barokní portál s reliéfem Nanebevzetí Panny Marie (1740) z dílny bratří Pacáků.
Hlavní obrázek místa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie pohled od jihu
© Zbyšek Suchý, 04/2011
Vesnice Chotěborky je součástí obce Vilantice. Bývalý farní kostel, dnes filiální, je součástí římskokatolické farnosti Dvůr Králové nad Labem.
10.11. 2012

  historie

  Památkově chráněný kostel, vesnická památková zóna (VPZ)
  24.6.2004 byla část obce Chotěborky prohlášena za chráněnou vesnickou památkovou zónu (území s historickým prostředím obsahujícím dochované soubory lidové architektury). Samostatně chráněnými památkami, které jsou součástí VPZ, je kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní sloup sv. Jana Nepomuckého a venkovská usedlost – rodný dům F. X. Duška. Všechny tři objekty byly přidány na seznam nemovitých chráněných památek ČR r. 1958.
  E. Horáková dle http://monumnet.npu.cz, 10.11. 2012
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě staršího dřevěného kostelíka, který vyhořel. Původně gotický kostel (jižní portál z 1. poloviny 14. století) se prvně zmiňuje roku 1348, kdy byl založen nový oltář. Farní kostel, později filiální. U kostela je samostatně stojící pozdně gotická dřevěná zvonice ze 16. století. Za husitských válek byl kostel vyloupen a vypálen, později opraven. Kostel obklopuje hřbitov. V první polovině 18.

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977; http://www.vilantice.cz; Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, sv. 48 Politický okres královédvorský, 12.11. 2012

  popis

  Jednolodní, původně gotický kostel s pravoúhlým presbytářem, postaveným šikmo k ose stavby, se sakristií na jižní straně a předsíní s mansardovou šindelovou střechou před západním průčelím. Průčelí je zakončeno nízkou, plnou atikou a tabulovým štítem, osazeným vázami, ve středu štítu je nika. Na jižní straně lodi je hrotitý profilovaný gotický portál z 1. poloviny 14. století s kamenným ostěním ze tří oblých prutů. Nad lodí je sanktusníková

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977; http://www.vilantice.cz; Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, sv. 48 Politický okres královédvorský, 12.11. 2012
  Kontaktní informace
  Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem
  vikariát Trutnov
  P. ThMgr. Jan Czekała, MSF - děkan, vede duchovní správu farnosti
  P. Andrzej Deniziak, MSF - farní vikář
  Tel: 499 622 363
  URL: http://www.bihk.cz/dieceze/dvur-kralove-nad-labem/
  E-mail: dekanstvi.dk@centrum.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 9873
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: kostel, chrám
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: volně přístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?9873
  Uveřejněno: 13.11.2012
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 21' 35.63"
  E 15° 47' 21.43"
  Země: Česká republika
  Kraj: Královéhradecký kraj
  Okres:  Trutnov  (TU)
  Obec: Chotěborky
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Zavřít reklamu