Dlouhý Důl – VPZ

Vlčí Hora, Kyjov

Vesnická památková zóna Dlouhý Důl

Graficke pismenko Na pomezí Vlčí Hory a Kyjova (obě osady města Krásná Lípa) se do svahu nad pravým břehem Křinice ostře zařezává údolí jejího krátkého přítoku, zvané Dlouhý Důl. Od počátku 18. století zde postupně střídavě po obou jeho březích vznikla řádka zpravidla roubených obytných stavení, která obývali většinou domkáři, zaměstnanci manufaktur v okolí (poprvé připomínána 1719). Jen výjimečně zde najdeme větší usedlosti (zejména bývalé mlýny). Několik domů prošlo přestavbou v I. polovině 20. století, většina si díky chalupářům i po II. světové válce zachovala původní vzhled.

 
Graficke pismenko Kromě domků v údolí najdeme i několik lidových drobných sakrálních památek – železných křížků na zdobných kamenných soklech.
 
Graficke pismenko Velmi ojedinělá je patrová stodola s roubeným přízemím a bedněným patrem u někdejšího domu čp. 27 (dnes č. e. 668). Podobně velké hospodářské objekty zpravidla chalupáři nebyli schopni udržovat, takže se jich dochovalo jen velmi málo.

Text: historie
21.3. 2011 - Ivan Grisa