Graficke pismenko První zmínka o vsi je v padělané listině z roku 1261, sice listina je padělek, ale skutečnost existence vsi je skutečná. Její část daroval Smil ze Střílek vizovickému cisterciáckému klášteru. Další díly vsi měli drobní vladykové. V roce 1349 postupuje svůj díl Pešík z Dešova Buzkovi z Nedachlebic. V rozmezí let 1362–1382 se uvádí jako majitel panství Vítek z Březolup. Už v druhé polovině 14. století zde pravděpodobně stála tvrz. V 15. století se majitelé rychle střídali, byli do Šternberkové, Plevové, Ořechovští z Honbic, Kunové z Kunštátu. V 16. století je v držení Tetourů z Tetova sídlících na tvrzi, historicky doložené až v roce 1571, kdy ji spolu se vsí kupuje Volf Lorant z Inky od Burinana Tetour z Tetova. V roce 1650 kupuje panství František Horecký z Horky, který nechává přestavět původní tvrz na barokní zámek. Od roku 1668 vlastní zámek Offreidové, od roku 1688 Forgáčové. Majitelé se často střídali i v průběhu 18. a 19 století. V druhé polovině 19. století byla původní šindelová střecha nahrazena břidlicí. Počátkem 20. století bylo na čelní jižní straně přistaveno druhé patro. V roce 1912 kupuje panství cukrovar A. Maye z Uherského Hradiště a od roku 1929 vlastní zámek Baťův koncern. Po roce 1949 byl zámek firmě Baťa zabaven a stává se majetkem státu (MNV). Dnes slouží potřebám obce.

Text: historie
23.4. 2011 - Petr Nožička, čerpáno z:Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., Jižní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1981


OOO