Graficke pismenko Hradiště se nachází na ostrožně, která údolí říčky Bílé vody a jejích dvou malých přítoků převyšuje jen asi o 20 metrů, nicméně nejlépe je přístupná od severovýchodní strany. Po obvodu areálu (cca 1 hektar) je viditelné opevnění v podobě zhruba 3 metry vysokého valu s příkopem, na severovýchodní straně je opevnění zdvojeno. Hradiště je zalesněné a částečně narušené lomem. Lokalita je poměrně dlouho známá, doposud však ještě nebyla archeologicky prozkoumána.

Text: historie
16.3. 2011 - Ondřej Navrátil podle zdroje Miloš Čižmář, Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku, nakl. Libri 2004