pověsti o Jakoubkovi

Graficke pismenko Nejznámější pověst je z období, kdy hřbitov nebyl ještě s pevnou zdí, a proto se uzamykal. Když prováděl hrobník úpravu hrobů, zatoulala se do otevřeného kostela kráva. Hrobník po skončení práce kostel zamkl i s krávou. Nešťastní majitelé krávu na pastvisku marně hledali a po dlouhém čase, až při dalším pohřbu, hrobník našel zbytky uhynulé krávy za dveřmi kostela.

 
Graficke pismenko Jiná pověst je z doby posledních úprav kostela, ke kterým dovezl v kočáře střílecký hrabě nový zlatý kalich. Když ho chtěl rychtářovi předat, marně ho v kočáru hledal. Chlapec – sirotek, který se kolem kočáru točil, byl obviněn z krádeže a vyslýchán rychtářem. Když ho potom svázaného vedli vesnicí odevzdat právu, před jednou z chalup škubala selka kohouta na hody. Chlapec zavolal: "Zakokrhá-li mrtvý kohout, jsem nevinen." Lidé se smáli jen chvíli. Mrtvý kohout zakokrhal. Lidé to považovali za zázrak, osvobodili chlapce a hrabě dal dokonce zvětšit kostel. Chlapce bohatě odměnil. Tolik pověst zpracovaná spisovatelem Jindřichem Spáčilem.
 
Graficke pismenko Další pověst vypráví, že v době rorátů, v adventu časně ráno, věřící chodili do kostela. Málokdo měl hodiny, a tak jednou stará roštínská domkářka omylem vstala dříve, vzala lucernu a pospíchala na bohoslužbu. Kostelní okna již zářila vnitřním světlem svátečních svícnů a bylo slyšet zevnitř žalostný zpěv. Bití zvonu na věži se ozvalo, když stařenka otevřela dveře a ukázalo se, že jde teprve o půlnoc. Kostel byl plný postav v bílém odění, zvědavě si prohlížející přicházející domkářku. Ta poznávala v obličejích přítomné známé, dávno mrtvé sousedy a sousedky, dospělé i děti. Rychle se otočila a chtěla utéct, ale jedna z postav, dávno zemřelá teta Horáčka již ji držela za vlňák. Stařenka se vytrhla, vyškubla z vlňáku a uháněla do vsi. Dostala se domů, ale málem zemřela. Sousedé, kteří šli na skutečné roráty, našli mezi hroby kousky roztrhaného vlňáku.

Text: pověsti
15.3. 2011 - zdeněk komínek (čerpáno z kroměřížských infonovin, rubrika procházky po Chřibech)