tvrz Mikulčice

Kostelisko, kostel č. IX

Graficke pismenko První zmínka o vsi Mikulčice je na Zdíkově listině z roku 1141, ale až po 200 letech se po Mikulčicích zve Václav z Mikulčic. V roce 1353 Čeněk z Lipé prodává tvrz i se vsí Janovi z Popovic. V roce 1397 Adam z Popovic zapisuje tvrz a ves Archlebovi z Veteřova, který zde sídlil do roku 1416. Roku 1420 Markvart z Duban prodává tvrz a ves Sulíkovi z Kounice. Jeho syn Petr už postupuje pouze ves s místem tvrze vévodovi Albrechtovi. Tím tvrz ve vsi zaniká a v první polovině 15. století, jako útočiště v neklidných dobách, je opevněno místo bývalého velkomoravského kostela číslo IX, který minimálně stál v podobě výrazné zříceniny a svým tvarem a silou zdí (rotunda se čtyřmi nikami) byl použit jako věž. Kolem kostela byl vyhlouben 3–4 metry široký příkop. Okolo poloviny 15. století bylo místo – dle četných nálezů otupených šipek – intenzivně dobýváno a dlouhodoběji obýváno. K dobývání došlo po smrti českého krále Albrechta I. (1439).

Text: historie
25.3. 2011 - Petr Nožička, čerpáno z: M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, Praha 2001

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182