Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích

Graficke pismenko V centru dříve samostatné obce, západně od zdejšího zámku (viz heslo) stojí na nevýrazném pahorku nad levým břehem Labe areál kostela, zvonice a bývalého hřbitova. Bezvěžový kostel s plochostropou lodí, goticky zaklenutým presbytářem a snad dodatečně přistavovanou severní sakristií (vedle níž zřejmě původně stála věž) pochází podle slohového rozboru z počátku 14. století, nelze vyloučit existenci staršího předchůdce. Současný vzhled mu dala barokní přestavba, provedená kolem roku 1700. Z té doby pochází i většina vnitřního zařízení.

 
Graficke pismenko Kostel obklopuje bývalý hřbitov, v jehož ohradní zdi je vetknuta nízká, minimálně zdobená zděná zvonice, postavená jižně od kostela roku 1833 na místě starší dřevěné. Z ní byly přeneseny zvony z let 1546, 1495 a 1670 (přelitý).
 
Graficke pismenko Severně od kostela najdeme hrobku rodu Palackých, kde je pochován i její nejvýznamnější příslušník, zakladatel moderní české historiografie František Palacký (14. 6. 1798 – 26. 5. 1876). Ten prožil v Lobkovicích, které získal jako věno své manželky Terezie, rozené Měchurové (1807–60), většinu svých pozdních let. Součástí hrobky je socha Spasitele od Josefa Maixnera z doby kolem roku 1860.

Text: historie
20.3. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1978, K. Kuča: České, moravské a slezské zvonice, Libri 2001 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Unicornis 2001