Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Graficke pismenko Dryákova rodinná vila, volně stojící ve svažitém terénu se zahradou, je dílem arch. Aloise Dryáka z let 1898-1899. Její průčelí jsou řešena pod vlivem romantického dekorativismu se secesními detaily.

 
Graficke pismenko Alois Dryák se narodil 24. února 1872 v Olšanech u Slaného. V letech 1889-1895 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde byl žákem a později spolupracovníkem prof. Friedricha (Bedřicha) Ohmanna. Ohmann (1858-1927), rodák ze Lvova, působil v  Praze v letech 1888-1898 a pak odešel do Vídně. Od roku 1898 byl Dryák učitelem kreslení na odborné škole zlatnické v Praze, v letech 1903-1918 pak na Uměleckoprůmyslové škole a poté pracoval jako samostatný architekt. Často spolupracoval se sochaři, zvláště se Stanislavem Suchardou. Úspěšně se zúčastňoval řady architektonických soutěží sám či s Bedřichem Bendelmayerem. Zemřel v Praze ve věku 60 let dne 6. června 1932.
 
Graficke pismenko Alois Dryák byl mimořádně schopným výtvarníkem, architektem a dekoratérem, pokračovatelem díla Friedricha Ohmanna. Patřil k virtuózním představitelům secese v Čechách, např. jeho hotel Evropa na Václavském náměstí lze řadit bezesporu k našim nejlepším secesním stavbám. Veřejnosti možná není příliš známo, že je též autorem architektonického řešení slavných pražských pomníků knížete Václava na Václavském náměstí z let 1912-1913 (sochař Josef Václav Myslbek, ornamentální výzdoba Celda Klouček) a Františka Palackého na předmostí Palackého mostu z let 1905-1907 (sochaři Stanislav Sucharda a Josef Mařatka). V jeho stavbách se objevovaly i reminiscence na další historické slohy, zejména baroko a klasicismus. V Dryákových posledních modernistických budovách se projevil jeho konzervativní názor, kompoziční řešení však bylo vždy na vysoké výtvarné úrovni.
 
Graficke pismenko Z dalších Dryákových děl je nutno vyzdvihnout výzdobu Průmyslového paláce na pražském Výstavišti v Královské oboře (1898), kancelářský a bytový dům, později sídlo policie v Praze Na Perštýně č. 11, č. p. 347 (1919-1922), Radiopalác na Vinohradské č. 40 a 42, č. p. 1790 (1922-1925) a sousední budovu tiskové agentury Orbis na Vinohradské tř. č. 46, č. p. 1896 v Praze (1925-1926), býv. palác Čs. tabákové režie, nyní Městského soudu, Slezská 9, č. p. 2000, Praha-Vinohrady (1926-1928) nebo Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně-Veveří (1927-1933).

Text: historie
29.4. 2017 - Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek)


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu