Graficke pismenko Kostel sv. Jiljí, původně tribunový, patřil k prvnímu panskému sídlu ve Švihově, doloženému již ve 12. století. Z této stavební fáze se dochovala téměř čtvercová loď a některé detaily, např. románské okno. Nedochovala se však původní románská věž, dnes je kostel bez věže. Ve 2. polovině 13. století byla přistavena jižní obdélníková loď, v polovině 14. století byla původní apsida nahrazena obdélníkovým kněžištěm s hrotitými okny. Z této přestavby pocházejí i hrotitá gotická okna lodi. Ve 14. století je kostel uváděn jako farní. V 1. polovině 16. století vznikla severní předsíň a na přelomu 16. a 17. století jižní předsíň. Přestavba v 18. století podstatně změnila původní ráz románsko-gotické stavby.

Text: historie
9.1. 2012 - © Milan Caha (zdroj:Poche E.: Umělecké památky Čech (P-Š), Academia Praha 1980)