Původně snad raně gotická kaple byla přestavěna či nově postavena ve václavské gotice po roce 1380. Její velikost a bohatá výzdoba zřejmě souvisejí s mariánskými poutěmi. Klenba lodi barokní z let 1687–88 (J. Canevale). Kaple tvoří součást areálu s kostelem, hřbitovem a farou.
Hlavní obrázek místa
Kaple od západu
© Ivan Grisa 04/2011
V kapli se nekonají pravidelné bohoslužby. O případném zpřístupnění se informujte na kontaktní adrese.
22.4. 2011

  historie

  Kaple Narození Panny Marie ve Svérazi
  Mariánská kaple byla postavena zřejmě pro potřeby poutí koncem 13. století. Po roce 1380 byla důkladně přestavěna (či zcela nově zřízena) jako vznosná vrcholně gotická architektura. V letech 1687–88 její loď nově zaklenul J. Canevale v rámci přestavby celého areálu (viz heslo "kostel sv. Petra a Pavla"). Přesné zasvěcení kaple je nejasné, prameny kolísají mezi Narozením a Navštívením. Kaple stojí ve východní části hřbitova, těsně za farním

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001, 24.4. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Bohdalovice