Graficke pismenko Současný kostel Narození sv. Jana Křtitele (nebo také sv. Jana Stětí) stojí na místě staršího kostela, podle tradice románského.

 
Graficke pismenko Ten je poprvé zmiňován r. 1331, kdy zde bylo proboštství sázavského kláštera. V 17. století byla fara opuštěna a kostel zpustl. V 18. stol. zde byla opět zřízena expozitura a r. 1857 fara. Roku 1872 zasáhl věž kostela, která byla kryta šindelem, blesk a kostel vyhořel do základů. Zbytky kostela byly strženy a na jeho místě byl postaven r. 1884 nový, novorománský kostel podle plánů ing. Marchettiho z Orlíka za patronace Schwarzenbergů. Kostel byl slavnostně vysvěcen r. 1885.
 
Graficke pismenko Ve hřbitovní zdi jsou zasazeny tři malé renesanční náhrobní kameny s dětskými postavičkami a nápisy, časem již otřelými. Na jediném je čitelný nápis gotickou minuskulí "M . . . . Lukawecka z Lukawce". Kostel s márnicí a ohradní zdí s branou patří od r. 1958 mezi chráněné nemovité kulturní památky ČR.
 
Graficke pismenko Roku 1972 kostel vyhořel. Jeho opravy, při nichž získal také novou střechu, probíhaly až do r. 2009. Požár zničil také varhany, které postavil r. 1885 Carl Schiffner. Nové postavila r. 1980 firma Organa z Kutné Hory.
 
Graficke pismenko Kostel Narození sv. Jana Křtitele je nyní farním ve farnosti Zbýšov v Čechách a konají se v něm pravidelné bohoslužby.

Text: historie
20.11. 2012 - E. Horáková podle Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém - 44. Politický okres čáslavský (1929); Umělecké památky Čech 4., Emanuel Poche a kol., Academia 1982; http://www.mkcr.cz; http://zbysovvcechach.cz