Graficke pismenko Současný poutní kostel sv. Anny byl postaven v letech 1800–1801 v empírovém slohu. 8. září 1801 zde byla poprvé sloužena mše svatá, ale až 18. října byl kostel vysvěcen. Poměrně malá stavba kostela však nestačila přílivu poutníků a proto bylo v roce 1967 za kostelem zbudováno prostranství. Ve výklencích obvodové zdi k faře jsou na sgrafitech zachyceny významné události z dějin poutního místa. Mozaiky křížové cesty vytvořil Antonín Klouda z  Prahy.

 
Graficke pismenko Ve výklenku nad vchodem do kostela je umístěna malá socha sv. Anny. Po stranách hlavního vchodu jsou umístěny sochy sv. Pavla a sv. Petra. Před kostelem stojí kříž a barokní sochy svatých Josefa, Pavla, Rocha a sousoší sv. Anny a Jana Nepomuckého, které sem byly převezeny z Vídně. Socha sv. Petra je novodobá.
 
Graficke pismenko Neustávající přestavby poutní areál postupně rozšiřovaly až do podoby, kterou má dnes.
 
Graficke pismenko Vnitřek kostela je pilíři rozdělen na tři lodě, kdy hlavní loď je zakončena presbytářem. V presbytáři je umístěn oltář z umělého mramoru. Milostná socha z roku 1325 pochází od neznámého umělce, nejspíše z dílen kláštera na Velehradě, nebo cisterciaček na Starém Brně. Socha je vyřezána z jednoho kusu dřeva a je vysoká 142 cm. Na chóru jsou varhany, které v roce 1947 vyrobila firma z Krnova. Na sloupech kostela jsou sochy a štuky od umělce Lengellachera. Jsou tu sochy sv. Josefa, proroka Izaiáše, sv. Ambrože a sv. Augustýna. Na zadních pilířích jsou sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Judy Tadeáše.
 
Graficke pismenko V kostelní věži jsou zavěšeny celkem čtyři zvony.
 
Graficke pismenko Význam poutního místa umocnila papežská korunovace sochy Staré Matky Boží Žarošické papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

Text: popis
5.3. 2011 - Pavel Vítek – zdroj: www.zarosice.cz a informační tabule před kostelem