Terénní náznaky tvrziště datovaného mezi 2. pol. 13. století a 1. pol. století 15. R. 1361 byly Karlem IV. uděleny v manství Janu Švábovi z Jikve, r. 1454 je uváděn dvůr Krňovice. Tvrz zřejmě zanikla v husitských válkách. Dochováno nezřetelné tvrziště v poli s náznakem průběhu valů.
Hlavní obrázek místa
Krňovice
Krňovice, náznak severního a jižního valu v poli od jihu
© Otto Slabý, 02/2011
Graficke pismenko Místo je snadno přístupné. Při výjezdu z Rašovic po silnici na Chleby přejedeme most přes Mrlinu a vpravo míjíme listnatý lužní lesík. Na jeho konci odbočíme z hlavní silnice doprava na polní cestu, která jde na rozhraní pole a zmíněného lesíka. Asi po 150 metrech před sebou spatříme v poli terénní vlnu kolmo k lesíku, dále mírnou sníženinu v délce cca 20–30 m a za ní opět podobnou terénní vlnu – relikt severního valu tvrziště. Východní okraj tvrziště zasahuje do přilehlého lesíka a projevuje se jako terénní hrana okrouhlého průběhu.
Otto Slabý , 23.2. 2011

  historie

  První zmínka o Krňovicích pochází z r. 1361, kdy byly Karlem IV. uděleny v manství Janu Švábovi z Jikve, dále je znám jeho bratr Markvart z Krňovic a další držitelé. V r. 1454 se uvádí už jen dvůr Krňovice. Tvrz zřejmě zanikla v husitských válkách, pro což svědčí i nález keramiky, která datuje existenci tvrze od druhé poloviny 13. stol. do první poloviny 15. stol. Samotná tvrz není v historických pramenech uváděna. Ve 2. čtvrtině 19. stol. byly

  Otto Slabý podle Kolektiv 2000, Encyklopedie českých tvrzí 2 (K-Ř), Praha , 21.2. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Nymburk  (NB)
  Rašovice