Graficke pismenko První zmínka o Krňovicích pochází z r. 1361, kdy byly Karlem IV. uděleny v manství Janu Švábovi z Jikve, dále je znám jeho bratr Markvart z Krňovic a další držitelé. V r. 1454 se uvádí už jen dvůr Krňovice. Tvrz zřejmě zanikla v husitských válkách, pro což svědčí i nález keramiky, která datuje existenci tvrze od druhé poloviny 13. stol. do první poloviny 15. stol. Samotná tvrz není v historických pramenech uváděna. Ve 2. čtvrtině 19. stol. byly na tvrzišti ještě patrny základy zdiva z opuky a cihel. Bylo obehnáno hlubokým příkopem a na severozápadní straně spojeno s hrází dnes již zaniklého Rašovického rybníka. Zač. 20. stol. byl rozeznatelný oválný půdorys tvrziště, na delší straně 40 kroků širokého, a hlínou zasypaný příkop napájený z říčky Mrliny. Příkop byl dobře zřetelný ještě ve 40. letech 20. stol.

 
Graficke pismenko V dnešní době je v poli málo zřetelný průběh severního a jižního valu a snad východní okraj plochy tvrziště v přilehlém lesíku.

Text: historie
21.2. 2011 - Otto Slabý podle Kolektiv 2000, Encyklopedie českých tvrzí 2 (K-Ř), Praha


OOO