Graficke pismenko Původně gotický kostel Všech svatých byl postaven ve 14. století (jako farní je zmiňován r. 1349). V presbytáři z této doby dochováno pozdně gotické sanktuárium (stánek na hostie), ozdobené vimperkem s oslím hřbetem, s kraby a křížovou kytkou.

 
Graficke pismenko Roku 1782 celý chrám pozdně barokně přestavěn. P. Ed. Neumann upravil exteriér i interiér kostela pseudorománsky a pseudogoticky. Část zařízení je barokní, nejcennější je kamenná křtitelnice z druhé poloviny 17. století, zdobená akanty a festony. V kapli se nachází kamenný náhrobek Felixe Sebastianiho z Častolovic z konce 18. století.
 
Graficke pismenko Na východ orientovaná jednolodní stavba má půlkruhově uzavřený presbytář s kaplí a sakristií po stranách a v západním průčelí má věž. Loď má délku 24,3 m a šířku 6,6 m, je plochostropá. Presbytář je sklenut valenou klenbou. Stěny jsou členěny toskánskými pilastry. Varhany od mistra Kobrleho z Lomnice nad Popelkou jsou na kruchtě.
 
Graficke pismenko Znak se šesti štíty dřívějších majitelů Žumberka, z počátku 15. století: Meziříčských z Lomnice, pánů z Boskovic, ze Šternberka a Říčan je zazděn na presbytáři.
 
Graficke pismenko U kostela je zvonice s dřevěným patrem a barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1772. Jméno sochaře není známo. Nápisy na podstavci jsou latinské.

Text: historie
11.2. 2011 - rodo chrozit - podle webových stránek městyse Žumberk