Původně anglikánský kostel pro potřeby anglosaských návštěvníků Karlových Varů, od r. 1947 metodistický. Cihlový jednolodní kostel s příčnou lodí, dřevěnou kopulí s věží nad křížením a vícebokým závěrem byl postaven ve stylu romantické anglické gotiky v l. 1876–77 podle projektu Josefa Mothese.
Hlavní obrázek místa
Kostel od západu
© Ivan Grisa 04/1999

Kostel svatého Lukáše v Karlových Varech

Graficke pismenko Základní kámen k anglikánskému kostelu v Karlových Varech byl položen roku 1876. Následujícího roku byla novostavba podle projektu stavebního rady Dr. Josefa Mothese z Lipska (Leipzig) vysvěcena. Na vysoké kamenné podezdívce, nutné vzhledem k silně svažitému pozemku, stojí jednolodní novogotický kostel s fasádou z lícových cihel. Nad křížením hlavní a krátké příčné lodi se klene dřevěná kopule, nad ní jehlancová věž.
Kostel sloužil především návštěvníkům lázní z anglicky mluvících zemí. Roku 1947 byl převeden na metodistickou církev. Její činnost byla během komunistické vlády silně utlumena, kostel zchátral. Tento proces se nepodařilo zvrátit ani po roce 1990, nedávno dokonce zanikla zdejší metodistická obec.
Ivan Grisa, dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Lukáše_(Karlovy_Vary), 4.2. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Karlovy Vary