Židovský hřbitov v Mělníku

Graficke pismenko Existence židovského osídlení ve středověkém a raně novověkém Mělníku je potvrzena jen sporadickými, částečně vzájemně si protiřečícími údaji. Zdá se, že samostatná obec zde vznikla až roku 1864 v Záduší mezi vlastním Mělníkem a Pšovkou. Zde byla již v letech 1861–62 postavena synagoga (v dnešní Bezručově ulici, ve směru od centra vpravo před vlečkovým přejezdem), zbořená koncem 60. let 20. století.

 
Graficke pismenko Vlastní hřbitov si obec zřídila roku 1878 v Podolí, severně od trati Rakouské severozápadní dráhy do Ústí nad Labem. Ke dnešní Dobrovského ulici přiléhala obřadní síň, vlastní hřbitov se nachází severně za ní. Pohřebiště fungovalo do počátku II. světové války. Po jejím skončení přešla obřadní síň a přilehlý pozemek do soukromých rukou. Hřbitov tak prakticky ztratil kontakt s veřejnými komunikacemi. Část jeho areálu (vzhledem k nevelkému počtu příslušníků obce a krátkému trvání fungování hřbitova zřejmě nikdy nevyužitá) dnes slouží jako zahrada, v západní části se zachovalo několik desítek náhrobků. Někdejší obřadní síň dnes slouží jako pekařství.

Text: historie
4.2. 2011 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 3. díl, Libri 1998


OOO