Cong Abbey

Cúnga Fheichín

Graficke pismenko Z opatství dnes stojí již jen zdivo chóru kostela ze začátku 13. stol. se sakristií na jižní straně. Na severní straně chóru je ústupkový románský portál. Ten byl původně nejspíše na jižní straně kostela. Jižně od chóru jsou pozůstatky východního křídla opatství. Z něj dnes stojí především jeho západní průčelí na straně bývalého rajského dvora. V tomto křídle se nacházela kapitulní síň a v prvním patře dormitář.

 
Graficke pismenko Z rajské chodby bylo přízemí východního křídla přístupné třemi ústupkovými portály. Zatímco ten severní je románský s půlkruhovým obloukem, zbylé dva jsou gotické s lomenými oblouky. Střední portál je po obou stranách lemován románskými okny. Právě tímto portálem se vstupovalo do kapitulní síně. V horní části průčelí jsou nad horizontální římsou štěrbinová okna dormitáře. Interiér východního křídla je dnes součástí hřbitova.
 
Graficke pismenko Křížová chodba je patrná již jen náznakově. Dnes patrné úseky arkádových oken chodby byly sestaveny při opravách v 19. stol. Pouze zlomek arkády v severovýchodním nároží je původní.
 
Graficke pismenko Západně od opatství stojí v řece architektonický unikát, přízemní mnišský rybářský dům (monks fishing house). Byl postaven na obdélné základně v řece poblíž jejího levého (východního) břehu snad někdy na přelomu 15. a 16. stol. Řeka protéká pod podlahou domu. Mniši tak mohli spustit síť otvorem v podlaze. K pohodlí při rybaření měli v domě také krb.

Text: popis
10.6. 2019 - Pavel Semple, zdroj: (http://webgis.archaeology.ie/historicenvironment/)