klášter františkánů

Ross Errilly, Mainistir Ros Oirialaigh, Rosserelly
Františkánský klášter nejspíše z pol. 15. stol. První zmínka je z roku 1469. V roce 1498 rozsáhle přestavěn. Zrušen v období let 1536 – 1541. Františkáni v něm ale setrvali až do roku 1753. Do té doby sedmkrát vyhnaní. Dnes v majetku státu.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled na klášter od příjezdové cesty
© Jan Ptáček, 09/2010
Graficke pismenko Ross Errilly je nejlépe zachovalý františkánský klášter v Irsku. Jeho zříceniny stojí v mírně zvlněné krajině 2 km severozápadně od městečka Headford, v hrabství Galway. Řička Black River, u které stojí, je hranicí mezi hrabstvími Galway a Mayo.
Do Headfordu jedou autobusy z Galway. Ke klášteru vede úzká silnice, která už dál nikam nepokračuje. Před klášterem je malé parkoviště. Všude kolem jsou pastviny. Vstup je zcela volný ve kteroukoli dobu. Okolí Headfordu žádné další zajímavosti nenabízí. Ross Errilly je vhodnou zastávkou při cestě z Galway na sever do vesnice Cong s pozůstatky stejnojmenného augustiniánského opatství. Západně a jižně od Headfordu, ve vzdálenosti 5 - 7 km, se rozkládá veliké přírodní jezero Lough Corrib. K němu je možno autem nebo na kole zajet.
Pavel Semple, 29.10. 2019

  historie

  Podle některých zdrojů byl klášter založen v roce 1351. Historici považují toto datum za nepodložené a přiklánějí se spíše k období v pol. 15. stol. První písemná zmínka je z roku 1469. V tomto roce Jan Blake z města Galway odkázal františkánům částku 40 pencí. V roce 1473 byla skupina františkánů z Ross Errilly vyslána do hrabství Donegal, aby tam založili nový klášter (u města Donegal). V roce 1498 byl klášter rozsáhle přestavěn. Jindřich

  Pavel Semple, zdroj: (online Wikipedia), 29.10. 2019

  popis

  Klášter je postaven podle běžného vzoru františkánského řádu. Je tak nápadně podobný jiným klášterům, například tomu v Adare (hrabství Limerick). Má však i své odlišnosti, především má dva dvory, na rozdíl od běžného jednoho. Zříceniny dnes jasně vykazují minimálně dvě stavební fáze, přičemž ta druhá patří pokročilému 15. stol, patrně do roku 1498. Prozrazuje ji především použití oslího oblouku (ogee head) v ostěních oken a portálů. Tvarově

  Pavel Semple, zdroj: (http://monastic.ie/tour/ross-errilly-franciscan-friary/), 29.10. 2019
  sakrální památky
  klášter
  zřícenina
  volně přístupno
  Irsko