Poulnabrone Dolmen

Poll na mBrón, hole of sorrows

Graficke pismenko Poulnabrone dolmen je portálová hrobka postavená někdy mezi lety 4200–2900 př. n. l.(tzn. její stáří se odhaduje na cca 5000–6000 let). Hrobku tvoří velká kamenná deska o rozměrech 2x3 m o hmotnosti cca 5 tun podepřená kolmo vztyčenými deskami do výšky cca 1,8 m. Dříve byla na tuto stavbu navršena ještě mohyla o výšce cca 9 m a dolmen sloužil jako vstup do komorové hrobky pod ním.

 
Graficke pismenko Název Poulnabrone v překladu znamená „jáma zármutku“, což je dosti výstižné, protože se zde v minulosti opravdu pohřbívalo. Během vykopávek v 80. letech 20. stol. byly v pohřební komoře nalezeny ostatky 16–22 lidí včetně dětí a jednoho novorozeněte. Součástí pohřbu byly i předměty denní potřeby a další předměty, které zemřelí potřebovali na své cestě na onen svět. Většina lidí, která zde byla pohřbena, nebyla starší 30 let a někteří měli vážná zranění vzniklá nejspíš během boje. Během vykopávek byly také vyměněny některé poškozené kolmé kameny za nové.
 
Graficke pismenko Okolní krajina oblasti Burren (význam slova je pravděpodobně „neúrodný“ z angl. barren) je jedna velká kamenitá pláň pokrytá úlomky šedého vápence. Rostliny zde rostou jenom v puklinách mezi skalami, protože to je jediné místo, kde je trošku zeminy a drží se vlhkost. I pod samotným dolmenem je jenom cca 25 cm zeminy a pak už jenom skála. Pohřbívány byly jenom kosti oddělené od masa. To vede k domněnce, že těla byla nejprve pohřbena jinde a teprve později byla obřadně uložena do komory pod dolmenem. Dolmen byl rituálně využíván pravděpodobně až do keltského období.

Text: historie
15.3. 2011 - Jan Ptáček