Jednolodní valeně klenutý barokní kostel s hranolovou věží v průčelí a trojbokým závěrem postavil v letech 1744–47 majitel českorudoleckého panství Fr. A. Hartl. Interiér r. 1746 vyzdoben nástěnnou malbou Nanebevzetí Panny Marie od Daniela Grana.
Hlavní obrázek místa
kostel sv. Oldřicha a Linharta, pohled od jihovýchodu
© Zdeňka Míchalová, 01/2011
Graficke pismenko Barokní kostel sv. Oldřicha a Linharta se nachází na malé vyvýšenině na severovýchodním konci pravidelné návsi. Byl postaven v letech 1744–1747 snad na místě staršího kostela. Stavbu financoval tehdejší majitel panství Český Rudolec František Alexandr Hartl.
Jednolodní stavba s věží a polygonálním presbytářem je z vnějšku členěna lizénovými rámy, okna lodi jsou segmentová, v presbytáři kruhová.
Průčelí je jednoduše zvýrazněno frontonem a volutami. Kostel je sklenut valenou klenbou s pásy a lunetami, stěny jsou v interiéru členěny pilastry. Stěna za hlavní oltářem byla v roce 1746 vyzdobena nástěnnou malbou Nanebevzetí Panny Marie. Podle signatury je autorem fresky významný vídeňský malíř Daniel Gran.
Zdeňka Míchalová, dle: Poche a kol.: Umělecké památky Čech a Tiray: Vlastivěda moravská, Slavonický okres, 2.1. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Matějovec