Kostel svaté Kateřiny ve Vidnavě

Graficke pismenko Existenci kostela ve slezské Vidnavě dokládá první zmínka o zdejším faráři z roku 1285. Půdorys a zachovalé prvky (západní portál, torsa portálu a jednoho okna v severní stěně, zachovalé partie vnitřních omítek) dovolují datovat jeho stavbu do přelomu 60. a 70. let 13. století, kdy bylo patrně vysazeno i hrazené město, jehož byl součástí. K prvním úpravám došlo již ve 14. století, zásadní pak byla raně renesanční přestavba, která přinesla především atikové zakončení věže (1537).

 
Graficke pismenko V průběhu 18. století došlo nejprve k barokní (vratislavský biskupský stavitel Klein), v samém závěru klasicistní přestavbě (J. G. Krug), která poznamenala zejména interiér vložením bočních krucht. Poslední změnu vzhledu kostela přinesla přestavba z let 1883–84 (stavební rada Swoboda z Opavy), prováděná v novorománském duchu. Tehdy vzniklo dnešní hlavní průčelí, předsíně a především horní část věže včetně vysoké stanové střechy. Zatím poslední oprava proběhla v letech 1974–77.
 
Graficke pismenko Kostel je jednolodní stavba s hranolovým presbytářem a věží v severozápadním nároží. Boční kaple (zvenčí působící jako lodi) pocházejí z 18. století, předsíně a horní část věže jsou novorománské.

Text: historie
27.12. 2010 - Ivan Grisa, dle Tomáš Vítek: Raně gotický kostel ve Vidnavě, okr. Jeseník, in sborník NPÚ-ÚOP Olomouc 2006, Olomouc 2007