Kostel svatého Václava v Netolicích

Graficke pismenko Nejstarší dochovanou budovou v Netolicích je románskogotický kostel svatého Václava, postavený kolem poloviny 13. století, zřejmě na místě starší románské svatyně. První přestavbou prošel počátkem následujícího věku, kdy získal dnešní presbytář. Jeho předpokládané datování do sklonku I. třetiny 14. století je však v kolizi s datováním nástěnných maleb, které pokrývají stěny kněžiště. Malby jsou totiž datovány už do sklonku předcházejícího století. Současná podoba je výsledkem pozdně gotických úprav po požáru roku 1475, uskutečněných 50 let poté a především barokních přístaveb a oprav (1653 kruchta, 1719 zvýšení a nový strop lodi, náhrada dřevěného zvonového patra věže kamenným a její celkové zesílení, 1729 nová klenba kaple sv. Michala z roku 1597 a její celková výmalba).

 
Graficke pismenko Kostel sv. Václava sloužil původně jako farní pro bývalé podhradí, po vysazení města zlatokorunským klášterem se ocitl mimo jeho obvod. Od roku 1597 sloužil krátce českým bratřím (zřejmě do prodeje císařské komoře roku 1601), dodnes ho obklopuje hřbitov. Zatím poslední opravou prošel v letech 1995–97.

Text: historie
30.12. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979, D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001 a K. Kuča: Města a městečka..., 4. díl, Libri 2000