Graficke pismenko Bývalá koněspřežná dráha vedla z Českých Budějovic do Lince, byla vybudována v l. 1825-1830. S doporučením na stavbu koněspřežné dráhy přišel František Josef Gerstner, realizaci provedl jeho syn, František Antonín Gerstner. R. 1827 byla do zkušebního provozu uvedena severní část dráhy, r. 1832 byla zahájena pravidelná přeprava zboží a doprava osob byla zavedena později. Na 128,7 km dlouhé trati bylo 10 stanic, z nichž 6 bylo tzv. přepřahacích. Jednou z těchto stanic je bývalý zájezdní hostinec Veselka - Holkov.

 
Graficke pismenko Koněspřežná dráha (koňka) byla předchůdkyní pozdějších železnic a elektrických tramvají. Vozy po lehkém železničním svršku táhl koňsky potah – koně byli po kolejích schopni utáhnout mnohonásobně těžší náklad, než na formanském voze. Vůz táhli dva koně, zapřažení za sebou.
 
Graficke pismenko Koněspřežné dráhy byly budovány počátkem 19. stol. po celém světě. Dráha České Budějovice – Linec byla první veřejnou železnicí v Evropě. V té době existovala řada soukromých koněspřežných drah. Koněspřežné dráhy fungovaly poměrně krátce; již v 1. pol. 19. stol. byly nahrazeny parostrojní železnicí.
 
Graficke pismenko Dnes bývalou koněspřežní dráhu České Budějovice - Linz připomínají u Velešína tři zachované památky - kamenný propustek (můstek) u žel. zastávky Velešín Městys, kamenný propustek u penzionu "U Koňské dráhy" a bývalá přepřahací stanice s hostincem Veselka v Holkově.
 
Graficke pismenko Zchátralý hostinec prošel v l. 2004-2005 částečnou rekonstrukcí. Památce se snaží vdechnout nový život skupina kolem manželů Karla a Václavy Benešových, kteří by rádi v budoucnu v objektu zřídili muzeum formanské a koněspřežní dopravy.
 
Graficke pismenko Oba kamenné propustky, které jsou evidovány jako technické památky, byly v r. 2011 opraveny (staticky zajištěny).

Text: historie
10.7. 2012 -