Kostel svatého Mikuláše v Třebušíně

Graficke pismenko Kostel je v Třebušíně poprvé výslovně zmiňován roku 1384, stál zde však pravděpodobně mnohem dříve. Gotická stavba měla být poškozena za husitských válek (vzhledem k osudům hradů Kalich a Panna je to velmi pravděpodobné), nakonec byla roku 1710 nahrazena barokní novostavbou, zřejmě podle projektu litoměřického Ottavia Broggia. Jednolodní kostel s výraznými bočními kaplemi, oratořemi a věží v ose západního průčelí doplnila roku 1724 východně od presbytáře kaple svatého Jana Nepomuckého s dynamicky prolamovaným půdorysem. V letech 1751–52 byly upravovány střechy.

 
Graficke pismenko Nejvýraznějším zásahem do podoby kostela bylo vyzdění horní části věže roku 1902. Do té doby věž nad úrovní hlavní římsy lodi završovala nízká dřevěná zvonice s valbovou střechou.
 
Graficke pismenko Kostel spolu s celou vsí utrpěl následky vyhnání německojazyčných obyvatel po roce 1945. Za jejich vydatné finanční pomoci byl opraven v letech 1992–2003. Období chátrání přečkala i většina vnitřního zařízení, z něhož část snad pochází ze staršího kostela.
 
Graficke pismenko Areál doplňuje bývalý hřbitov, který obklopuje kostel ze všech stran, socha Jana Nepomuckého z roku 1747 a budova bývalé fary. V okolí kostela byl zjištěn val a příkop, snad pozůstatky johanitské tvrze.

Text: historie
29.11. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 4., Academia 1982


Zavřít reklamu