Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven patrně počátkem 17. století jako jednoduchá pozdně renesanční stavba. Na počátku 18. století byla přistavěna sakristie dle návrhu arch. Jana Blažeje Santiniho-Aichela s typicky prohnutou střechou a oknem ve tvaru sférického trojúhelníku.
Hlavní obrázek místa
© Alena Volná, 10/2003

Nejsvětější Trojice - význam, historie

Graficke pismenko Nejsvětější Trojice (také Svatá Trojice, Boží Trojice, trojjediný Bůh) je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, které sdílejí jedno božství: Bůh Otec (Bůh, stvořitel světa), Bůh Syn (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bůh Duch Svatý (posvětitel světa). Nejsvětější trojici symbolizuje trojhran (obvykle malovaný s vševidoucím okem uprostřed). Ve Starém zákoně výslovná zmínka o Bohu jako o Trojici není. Tu nacházíme v Novém zákoně, v Matoušově evangeliu (28, 19–20) ve formulaci, přikazující křtění ve třech jménech (ne nutně osobách). Formulace zní: \"Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno ...
E. Horáková podle cs.wikipedia.org, 7.11. 2012

  historie

  Kostel Nejsvětější Trojice
  Hřbitovní kostel, stojící na horním konci Žďáru nad Sázavou, vznikl patrně počátkem 17. století v jednoduché, pozdně renesanční podobě, původně jako hřbitovní či špitální kaple. Na počátku 18. století byla přistavěna sakristie, a to beze vší pochyby architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Kromě typického prohnutí střešního krovu vykazuje jedinečné znaky Santiniho tvorby – především okno ve tvaru sférického trojúhelníku. Kostel spadá do

  Alena Volná, 24.11. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Vysočina
   Žďár nad Sázavou  (ZR)
  Žďár nad Sázavou