Dělostřelecká tvrz Skutina

Graficke pismenko Mezi obcemi Sedloňov a Olešnice v Orlických horách v okolí kóty 736 se nachází Dělostřelecká tvrz Skutina, která je jednou z pěti rozestavěných tvrzí československého opevnění. Patřila mezi páteř obrany čs. opevnění na severní hranici čs. republiky. Tvrz představuje učebnicový příklad tvrze „francouzského“ typu – dva pěchotní sruby jsou vsunuty do linie samostatných objektů, aby palbami svých zbraní chránily ostatní objekty tvrze a zajišťovaly souvislost palebné přehrady.

 
Graficke pismenko Původně se tvrz měla skládat z 6 navzájem propojených objektů. V červenci 1938 byl vybetonován první pěchotní srub N-S 48 a o měsíc později i druhý N-S 49. Oba sruby dodnes stojí ve výkopech. V ostatních místech budoucích objektů tvrze byly vyhloubeny šachty a částečně vyraženy podzemní chodby.
 
Graficke pismenko Po dokončení měl tvrz obsadit V. prapor 18. hraničářského pluku. Osádku mělo tvořit celkem 484 mužů.
 
Graficke pismenko V současné době se v objektu N-Sk-S 48 nachází muzeum, o které se stará Klub přátel tvrze Skutina.

Text: historie
24.11. 2010 - čerpáno: Eduard Stehlík - Lexikon tvrzí čs. opevnění