Židé přišli do vsi Úbočí (německy Amonsgrün) pravděpodobně v první třetině 18. století. Roku 1793 zde žilo 12 rodin, což znamenalo 60 lidí všech generací. Židé žili v západní části, zvané Judenstadt a jejím přirozeným centrem byla synagoga. Ta byla postavená koncem 18. století a roku 1889 byla zcela zničena požárem, byla sice obnovena, ale roku 1893 byla zrušena náboženská obec. Znamenalo to, že roku 1910 zde nežili žádní Židé. To mělo za důsledek, že se do současnosti z židovské části vesnice nezachoval žádný dům. Vlastní hřbitov snad vznikl na přelomu 30. a 40. let 19. století a nejmladší náhrobek je z roku 1903. Od II. světové války chátral, ale roku 2005 byl opraven německou organizací Aktion Sühnezeichen.

Text: historie
20.11. 2010 - Prudký Martin podle www.kvmuz.cz