Graficke pismenko Milkovice se poprvé připomínají r. 1323, kdy tu sídlil Albín z Milkovic. Ves zanikla pravděpodobně v období husitských válek, protože od té doby se zde připomíná už jen dvůr. První zpráva o zdejší tvrzi pochází z r. 1532, kdy ji majitelka Barbora z Kolomut postoupila spolu s dvorem a čtyřmi vesnicemi svému manželovi Janu Stráníkovi z Kopidlna. Po jeho smrti získal Milkovice r. 1551 Jiří Klusák z Kostelce, který je ještě téhož roku prodal Janu Rašínovi z Rýzmburka, tehdy majiteli sousedního starohradského panství. Spojením majetků tvrz ztratila své opodstatnění a zpustla. Jako pustá je naposled zmíněna r. 1567 při prodeji panství Staré Hrady.

 
Graficke pismenko Z bývalých Milkovic se dochoval jen dvůr. Terénní stopy po někdejší tvrzi převážně zanikly při výstavbě nových objektů a inženýrských sítí. Vlastní tvrz však nestála přímo v areálu dvora, nýbrž pod ním pod hrází bývalého rybníka na potoce Záhubka. Na jejím místě se nyní nachází rekreační domek. Existenci tvrze dokládají dosud zachované podzemní prostory v jeho blízkosti.

Text: historie
3.9. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI, Svoboda 1989, doplnil Otto Slabý)