Graficke pismenko Kaple sv. Anny byla postavena v roce 1697. Stavitelem byl Giovanni Battista Spineta. Po dostavbě kaple se uvažovalo o řádu, který měl při kapli působit. Původně to měli být jezuité z nedaleké Kutné Hory, nakonec byli povoláni dominikáni. Se stavbou zamýšleného konventu se začalo po roce 1720 a budova byla dokončena v roce 1727. Císařským dekretem z roku 1739 byla povolena jen komunita tří kněží a jednoho sakristiána a konvent v Nových Dvorech tak nevznikl. Dekretem Josefa II. z roku 1784 byla rezidence dominikánů zrušena a proměněna na školu a k jejímu úplnému zrušení došlo v roce 1785. Poté zde byla fara. Po roce 1945 rezidence sloužila jako mateřská škola, dílna obuvi, nebo jako byty.

Text: historie
11.10. 2016 - Vlastislav Mareček, P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn - Encyklopedie českých klášterů, Libri 1997