Graficke pismenko Původní obec Novosady byla založena v r. 1314 městem Olomoucí. Její název byl až v roce 1900 změněn na Nové Sady. Od roku 1919 byly jako městská část připojeny k Olomouci. V letech 1773–1775 byl v tehdy ještě samostatné obci vystavěn pozdně barokní kostel sv. Filipa a Jakuba se hřbitovem. V r. 1860 byl kostel povýšen na farní. Mobiliář pochází převážně ze zrušených olomouckých klášterů. U vchodu do kostela stojí kamenný kříž z r. 1834, vyzdobený sochami Panny Marie a sv. Jana. Ve věži kostela zavěšen zvon pocházející ze zaniklého olomouckého kostela sv. Blažeje. Zvon byl ulit roku 1547. Do novosadského kostela se dostal v roce 1785.

Text: historie
8.11. 2010 - Pavel Vítek