Graficke pismenko Na místě dnešní kaple sv. Josefa byl asi ve 12. století vystavěn jednolodní kostel sv. Martina v románském stylu, který se nedlouho po dostavění stal kostelem farním. Po roce 1579 byl kostel několikrát přestavován, a také k němu byla přistavěna věž. Roku 1786 byl kostel odsvěcen a přeměněn na vojenské skladiště, které roku 1807 vyhořelo a kromě věže byla stavba zbořena. Z původního materiálu kostela byla v letech 1831–1832 vystavěna současná kaple sv. Josefa. V roce 1994 proběhla oprava kaple.

 
Graficke pismenko Původně byl okolo kostela kyjovský hřbitov.

Text: historie
25.10. 2010 - Pavel Vítek – zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2 (J – N), Academia 1999


OOO