Graficke pismenko Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích je podle dochovaných materiálů již čtvrtým slušovickým kostelem. Každý z těchto kostelů však stál na jiném místě.

 
Graficke pismenko První slušovický kostelík, dřevěný, byl založen již roku 868. Stál zhruba v prostorách dnešního letiště. Později byl při vladyckém dvorci postaven kostelík nový, opět dřevěný a kolem něj se pak rozprostírala osada Staré Slušovice. Do tohoto novějšího kostelíka byl zhotoven masivní kamenný kříž. Ten se jako vzácná historická památka dochoval do dnešních dob a je uložen v současném kostele. Třetí slušovický kostel, kamenný gotický, byl postaven v druhé polovině 13. století. Kostel však byl postaven na svážném terénu, a vlivem sesuvu půdy hrozilo zřícení. Tehdy bylo rozhodnuto postavit kostel nový. Ten se začal stavět roku 1812, ale tentokrát dole na náměstí. Kamene ze starého kostela bylo použito při stavbě kostela nového. Za tři roky byla stavba dokončena v roce 1815 byl kostel vysvěcen. Od té doby prošel kostel několika opravami. První v roce 1897, následně pak roku 1901, generální opravou prošel v roce 1959 a naposledy v letech 2008–2010.
 
Graficke pismenko V interiéru kostela umístěna moderně pojatá křížová cesta.
 
Graficke pismenko K vybavení kostela náleží celkem čtyři zvony, dva z nich byly přeneseny ze starého kostela. Zvony jsou dočasně umístěny v interiéru kostela pod křížovou cestou.

Text: historie
1.10. 2010 - Pavel Vítek