Lovecký letohrádek

Graficke pismenko Původně se zde nacházela ohrazená obora, která byla krajinářsky upravena. Oborou vedla pravidelná síť cest doplněná vodními plochami, drobnými okrasnými a užitkovými stavbami. Jednou z nich byl i letohrádek postavený ve středu obory na centrálním křížení cest. Jak asi vypadala obora před rokem 1799 zobrazuje dodnes zachovaná veduta na vranovském zámku. Letohrádek může být i starší, pravděpodobně z poloviny 18. století. Na zmiňované vedutě je již znázorněn téměř v dnešní podobě. Jednalo se o dvoupatrovou drobnou stavbu s ochozem v patře krytou mansardovou střechou, jejíž přesah byl vynášen 4 masivními sloupy v nárožích.

 
Graficke pismenko V 2. polovině 19. století letohrádek vyhořel a dostal dnešní jehlancovou střechu podpíranou subtilními dřevěnými sloupky. V této době byla upravena i výmalba.
 
Graficke pismenko V roce 2002 proběhla rekonstrukce objektu, kterou provedl její současný vlastník – Správa Národního parku Podyjí.
 
Graficke pismenko Z původní krajinářské úpravy obory se dodnes dochovala jen část cest a některé vodní plochy. Obora splynula s navazujícími lesními plochami Národního parku Podyjí, jehož je nyní součástí.

Text: historie
29.9. 2010 -