Graficke pismenko Mnizskův kříž je tvořen masivním soklem s nikami, opatřeným sloupem zakončeným kovovým křížem. Na soklu je umístěna litinová deska s polsko-německým nápisem "Žena nejlepšímu z mužů. Děti nejlaskavějšímu z otců. Jeho Excelenci hraběti Stanislavu Mniszkovi".

 
Graficke pismenko Celá tato drobná klasicistní stavba prodělala nedávno obnovu včetně nátěru a díky své poloze vysoko nad údolím doslova svítí do daleka.
 
Graficke pismenko Kolem kříže vede místní značená turistická stezka. Z  místa je pěkný výhled na protilehlý zámek. Pohled z tohoto místa se často objevoval i na místní vranovské kamenině.

Text: popis
28.9. 2010 -