Graficke pismenko Radnice je dvoupatrová stavba o čtyřech osách průčelí, s kombinovanou formou sedlových a valbových střech, radnici předstupuje do prostoru náměstí mírně obdélná věž. V úrovni třetího patra je nedlouhý úsek renesanční atiky.

 
Graficke pismenko Věž je sedmipodlažní, se šesti patry a podvěžím, kterým se vstupuje do radnice. Nároží věže jsou do výše 1. patra armována bosáží, bosovaný je i půlkruhový portál. Podvěží je zaklenuto křížovou klenbou, stejně tak i první patro věže, které zdobí bílé štuky (18. stol.). Místnost je součástí radniční obřadní síně, vytvořené r. 2003. Zvenčí jsou na věži ve výši prvního patra tři znaky - erb olomouckého biskupství, erb biskupa Viléma Prusinovského a znak města Vyškova. Druhé patro věže má také křížovou renesanční klenbu. Zvenčí je mezi okny druhého a třetího patra erb kardinála Dietrichštejna. Okno třetího patra je kryté baldachýnem v podobě stříšky. Čtvrté a páté patro již má okna do všech stran, páté patro je s hodinovým strojem (cimbály, dochované z roku 1753), zvenčí jsou kulaté ciferníky, patro je bez oken, jen s menšími osvětlovacími okénky na přední a zadní straně. V šestém patře je světnička věžného z doby po r. 1945 (4,9 x 3,5 m, s trámovým stropem) a krytý ochoz s tepaným zábradlím, nesený ozdobnými krakorci, sloupky zábradlí jsou bez patek s jednoduchými hlavicemi.
 
Graficke pismenko Původní věž byla zakončena galerií z pískovcové obruby s ozdobami vtesaných hlav, měla báň s galerií ve třech poschodích, zakončenou úzkým hrotem. Po dvou ničivých požárech v polovině 18. století byla původní báň nahrazena jednoduchou stříškou.
 
Graficke pismenko Při opravě roku 1884 (stavitel Peter Burg) byla nad poslední patro s hodinami nasazena římsa, nesená konzolami, a bylo vytvořeno další patro s obdélnými, segmentově ukončenými okny, oddělenými pilastry. Věž byla zastřešena helmou se dvěma ochozy, zakončenou vysokým jehlancem. Současná podoba věže pochází z opravy po r. 1945. U poškozené věže bylo sneseno celé patro s hodinami a bylo nahrazeno menším kubusem, kolem kterého obíhá ochoz, nesoucí helmici s dalším, menším ochozem. Na helmici je lucerna, zakončená bání s korouhvičkou. Věž byla upravena do podoby, která se co nejvíce blíží jejímu pův. renesančnímu vzhledu.
 
Graficke pismenko V úzké uličce, která přiléhá k radnici, zaujmou prampouchy (rozpěrné oblouky) - patří, stejně jako radnice, mezi památkově chráněné objekty.

Text: popis
12.12. 2012 - E.H. podle http://cs.wikipedia.org; Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Zdeněk Fišera, Libri 2006; Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 2., Zdeněk Fišera, Libri 2010