Renesanční radnice s věží

Graficke pismenko Hlavní dominantou Masarykova náměstí ve Vyškově je 57 m vysoká radniční věž, která je součástí renesanční radnice, postavené v l. 1568-1569. Původní středověká městská radnice stávala naproti, v domě čp. 32, kde se ve dvoře nacházel městský pivovar (podle jiného zdroje v domě čp. 47 / dnes již zbořený; nahrazený novostavbou). Pro stavbu nové radnice se rozhodli měšťané v době rozkvětu Vyškova v 16. století. Tato nová radnice s věží je v  renesančním slohu, věž tvoří do náměstí předsunutý střed radnice.

 
Graficke pismenko Po dobu své existence zažila radnice s věží několik pohrom. První byl výbuch střelného prachu v roce 1609, který byl uložen ve sklepení radnice, kde ho byly uskladněny dvě tuny. Neštěstí zavinil blesk, který udeřil během velké bouře do věže radnice - výbuch rozmetal i sousední domy, usmrtil tři osoby a další dvě byly zasypány. Radnice byla obnovena roku 1613.
 
Graficke pismenko Další pohromy se udály v letech 1753 a 1754, kdy došlo k velkým požárům města, při kterých byla poškozena i radnice. Věž po požárech zůstala bez ochozu a byla zastřešena jen jednoduchou stříškou. Byla opravena roku 1819. Roku 1884 byla opravena znovu (stavitel Peter Burg), při této novorenesanční opravě byla nad posledním patrem s hodinami vytvořena římsa, nesená konzolami, a nad ní bylo postavené zděné patro s ochozem, věž byla zastřešena helmou v podobě přilby s vysokým jehlancem. Také byla vytvořena nárožní maltová bosáž věže.
 
Graficke pismenko Roku 1917 radnici znovu poškodil požár (tentokrát s výjimkou věže), střecha věže byla značně poškozena na jaře roku 1945 při bojích Rudé armády s Němci. Při následné opravě byla horní část věže upravena tak, aby se co nejvíce přiblížila svému původnímu renesančnímu vzhledu (arch. Klaudius Madlmayr). Patro s okny, vytvořené stavitelem Burgerem r. 1884, bylo sneseno. Hodiny z roku 1753 se naštěstí zachovaly. Radnice je od roku 1957 chráněnou nemovitou kulturní památkou ČR. Další menší opravy proběhly v letech 1969-1970, 2006 a 2007. Radnice je stále sídlem zdejšího Městského úřadu a Turistického informačního centra, věž je při zvláštních příležitostech přístupná veřejnosti. Velmi zajímavé jsou tzv. prampouchy – rozpěrné oblouky v přiléhající uličce.

Text: historie
28.9. 2010 - Ivo Rozehnal - zdroj web vyskov-mesto.cz a cs.wikipedia.org; E.H. dle Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Zdeněk Fišera, Libri 2006