Graficke pismenko Kostel je orientován vstupním průčelím na severovýchod, boky lodi směřují rovnoběžně podél Ještědské ulice. Je zděný, omítnutý, jednolodní. Pravoúhlá loď je ukončena nižším pětibokým presbytářem. Vpravo od presbytáře je vklíněna čtyřboká sakristie, na východní straně je situována věž vysoká 33,8 m ukončená bání. Zrcadlově k sakristii je situováno schodiště na věž.

 
Graficke pismenko Hlavní průčelí je, stejně jako všechna ostatní, opatřeno soklem z kamenného zdiva. Uprostřed průčelí předstupuje přízemní přístavek zádveří, přístupný po čtyřech stupních schodiště a nesený dvěma sloupy. Vstup je rozdělen na tři části: po stranách jsou jednokřídlé výplňové dveře, uprostřed obdobné dvojkřídlé. V dolní části průčelí jsou po stranách dvě menší segmentová okna s venkovní mříží. Nad zádveřím se nachází velké segmentově zaklenuté centrální okno, lemované štukovou šambránou, v horní části s rostlinným dekorem. Obdobné menší okno je ve střední části trojúhelného štítu průčelí. Na vrcholu štítu je umístěn kříž.
 
Graficke pismenko Východní boční průčelí lodi je členěno třemi úzkými vysokými obdélnými okny, ukončenými nahoře segmentovým obloukem. U severovýchodního nároží mírně předstupuje schodišťový přístavek.
 
Graficke pismenko Na loď navazuje čtyřboká věž, přistavěná na východní straně k presbytáři. Věž je římsami rozdělena na tři části. Dolní část je obložena kameny bez omítky, horní části jsou omítnuty. V dolní části se nacházejí dvě obdélná okna, ve střední pak jedno a horní část věže má v každé stěně jedno okno stejného typu jako jsou okna v lodi. Všechna čtyři nároží jsou zesílena pilastry. Věž ukončuje kopule s makovicí s křížem, je kryta plechem. Pod kopulí jsou čtvery hodiny, vždy na každé straně věže.
 
Graficke pismenko K jižnímu průčelí presbytáře se napojuje přístavek schodiště na věž.
 
Graficke pismenko Střecha lodi je sedlová, střecha presbytáře polovalbová. Obě jsou kryté taškami.

Text: popis
21.6. 2019 - Jiří Špaček (s využitím textu Památkového katalogu)