Graficke pismenko Barokní kostel sv. Jana a Pavla byl vystavěn na útraty děkana Františka Čejky a jiných místeckých dobrodinců na místě 24 vyhořelých stodol od zdejšího zednického mistra N. Orlíčka (Orla). Původní návrh městské rady, která se stavbou nového kostela zabývala, byl, aby byl zbořen stávající farní kostel sv.Jakuba a na jeho místě postaven kostel nový, větší. Proti se postavil právě děkan Čejka. Jeho názor zvítězil. Základní kámen byl položen 22.4.1763. Kostel vyrůstal na základech v podobě kříže, jehož ramena tvoří sakristie (nad ní je repositorium) a kaple sv. Inocence (nad ní oratorium). Stavba pokračovala zvolna a snad si jeho základy prohlížel i císař Josef II. při návštěvě Místku. Dne 1.10.1767 byla na věž hrubé stavby upevněna makovice, ačkoliv věž ještě nebyla podle projektu plně dostavěna a kostel postrádal okna, dveře i omítky. Kostel byl vysvěcen 25.5.1769. Stavba se třemi oltáři byla konsekrována r. 1784 od arcibiskupa Antonína Teodora z Colloreda. Tehdy byl chrám kryt šindelem, měl kryptu a 9 oltářů, na hlavním oltáři byl obraz patronů kostela sv. Jana a Pavla od vídeňského malíře Jana Steinera. Obrazy na vedlejších oltářích jsou dílem místeckého rodáka Michala Englera. Ve 40. letech 19. století byl kostel restaurován. Hlavně střecha byla vyměněna ze šindelové na plechovou.

Text: historie
31.8. 2004 - Velká kniha o Místku (1929)