Graficke pismenko Kaple Panny Marie Bolestné stojí v lese v lokalitě Kokešov na katastru vsi Opočínek, která je od r. 1986 částí města Pardubice. Ke kapli se lze dostat od křižovatky silnice I/2 Pardubice-Přelouč a silnice Lány na Důlku-Bezděkov. U lánské silnice se nachází malé parkoviště zdejší továrny, ze kterého vede k prameni pěšina se zeleně značenou turistickou trasou. Zelená vás sem dovede jak od zastávky autobusu (Kokešov), tak od zastávky vlaku Pardubice-Opočínek na trati 010 (2 km). Kaple stojí poblíž studánky, která je na mapách označována jako studánka sv. Anny. Je zde významná pramenná oblast a voda je tu jímána pro vodárenské účely.

 
Graficke pismenko Lokalita Kokešov vznikla r. 1930, kdy statkář Emanuel Kokeš ze Starých Čívic nechal v lesích postavit zemědělský zpracovatelský závod, konzervárnu. Po znárodnění byl objekt využíván pro výzkumný ústav pardubického podniku Tesla.

Text: turistické
19.1. 2013 - E.H. podle http://cs.wikipedia.org