Graficke pismenko Kaple byla postavena nad mariánským sloupem, od kterého cca 30 m vyvěrá pramen čisté vody - Čívická studánka. Prameni byla odedávna přisuzovaná léčivá moc. Studánka byla hojně navštěvována a konaly se zde poutě. Často tady pod širým nebem kázal páter František Herman (1879-1962) a tato kázání byla natolik proslulá, že se na pouti u studánky sešlo až šest tisíc lidí.

 
Graficke pismenko V roce 1869 nechal majitel panství hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína společně s manželkou Marií postavit u pramene mariánský sloup. Sloup byl později přemístěn na současné místo a obestavěn dřevěným přístřeškem. Návštěvnost studánky později poklesla a sloup i dřevěný přístřešek velmi zchátraly. Havarijní stav této památky přiměl její příznivce založit na její záchranu nadaci s názvem "Nadace na záchranu kulturních hodnot Pardubice IV.". V roce 1995 bylo okolí studánky upraveno a v letech 1996-1997 byla nad zrekonstruovaným mariánským sloupem postavena nová zděná kaple, zasvěcená Panně Marii Sedmibolestné, kterou 21.9.1997 posvětil královéhradecký biskup Mons. Karel Otčenášek.

Text: historie
12.9. 2010 - David Havlik - http://www.kpufo.cz/wpa/studanka.html