Gotický kostel z pol.17. století, stojící na starší stavbě, r. 1845 vážně poničen požárem a r. 1848 částečně stržen. V l. 1853–65 byl znovu vystavěn podle plánů Ing. Ant.Vacha z Pardubic. Ve věži nejstarší poličský zvon Medián, z r. 1511 a je zde rodná světnička skladatele B. Martinů.
Hlavní obrázek místa
Pohled od hradeb, lemující Synský rybník
© Ivo Rozehnal 08/2018
Graficke pismenko Zajímavostí zdejší kostelní věže je byt věžného, který se nachází nad zvonicovým patrem. Jedná se o pokojík s předsíní, přístupný z ochozu věže. Dnes je upraven v muzeum, neboť se zde narodil 8. 12. 1890 významný hudební skladatel Bohuslav Martinů. Po nástupu komunistů emigroval do USA, kde získal občanství, ale následně žil i ve Francii, Itálii a Švýcarsku, kde zemřel 28. 8. 1959. Jeho tvorba zahrnovala díla opery, symfonie, klasickou hudbu a balet. Jeho díla byla často oceněna prestižními zahraničními cenami, sám skladatel obdržel in memoriam roku 1991 Řád T. G. Masaryka II. třídy.
Rozehnal Ivo - zdroj wikipedie.cz, 24.8. 2018

  historie

  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012
  První písemnou zmínku o poličském kostele sv. Jakuba Většího obsahuje listina z 25. června 1321. Zde král Jan Lucemburský dává královně Alžbětě (známější pod jménem Eliška Rejčka), vdově po králi Václavu II., patronátní právo k farnímu kostelu v Poličce. Původně zde stál raně gotický kostel, který byl založen krátce po založení města v roce 1265. V polovině 14. století zde byl postaven kostel nový a v polovině 17. století byl barokně upraven.

  Ondřej Gracias (upraveno L.H. podle oficiálních stránek Poličky),následně text upaven Rozehnal Ivo(web farnostpolicka.cz/kostely-a-kaple), 24.8. 2018
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Polička